تماس با ما

تماس با ما

مسئول امور ورزشی :

کورش حنیفی

تلفن تماس:

02176509325

کارشناس آقایان:رشید امیران

کارشناس بانوان: میترا آقامیرزایی

تلفن های داخلی جهت ارتباط با کارشناسان این بخش

2210*****************2377

لینک کانال تلگرام امور ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه

varzeshRudehenriu@