فوق برنامه ورزشی

ساعت استفاده آقایان از سالن های ورزشی

شنبه دوشنبه چهارشنبه از ساعت 4/20 دقیقه الی 6 بعد از ظهر سالن تنیس روی میز

 شنبه دوشنبه چهارشنبه از ساعت 4/20 دقیقه الی 6 بعد از ظهر سالن بدنسازی

 شنبه دوشنبه چهارشنبه از ساعت 4/20 دقیقه الی 6 بعد از ظهر سالن چند منظوره

 

ساعات استفاده از امکانات ورزشی جهت تمرینات بانوان

یکشنبه ها سالن تنیس روی میز و بدنسازی از ساعت 4/20دقیقه الی 6 بعد از ظهر

سه شنبه ها تنیس روی میز و بدنسازی و سالن چند منظوره از ساعت4/20 دقیقه الی 6 بعد از ظهر

رشته هایی که دانشجویان جهت تمرینات فوق برنامه می توانند استفاده نمایند:

جودو آقایان

والیبال آقایان

والیبال بانوان

بسکتبال بانوان

بسکتبال آقایان

کشتی

فوتسال آقایان

بدمینتون بانوان

تنیس روی میز بانوان

تنیس روی میز آقایان

شطرنج