اطلاعیه ها

به اطلاع کارکنان و اعضاء محترم هیات علمی می رساند ساعت شروع تمرینات فوق برنامه 16:20 دقیقه می باشد.لطفا قبل از ساعت اعلام شده مراجعه نفرمایید.

                                                                                                  با تشکر

                                                                           تربیت بدنی دانشگاه

 

دعوت به همکاری با دانشجویان دارای کارت مربیگری و داوری

دعوت به همکاری با دانشجویان دارای کارت مربیگری و داوری

از کلیه دانشجویان،کارکنان و اعضاء هیات علمی که دارای مدرک مربیگری و داوری در رشته های مختلف ورزشی می باشند جهت همکاری با تربیت بدنی دانشگاه دعوت به عمل می آید.

ادامه مطلب