اطلاعیه ها

به اطلاع کارکنان و اعضاء محترم هیات علمی می رساند ساعت شروع تمرینات فوق برنامه 16:20 دقیقه می باشد.لطفا قبل از ساعت اعلام شده مراجعه نفرمایید.

                                                                                                  با تشکر

                                                                           تربیت بدنی دانشگاه

 

برگزاری مسابقه ورزشی در فضای مجازی به مناسبت گرامیداشت مقام استاد و معلم
برگزاری مسابقه ورزشی در فضای مجازی به مناسبت گرامیداشت مقام استاد و معلم

برگزاری مسابقه ورزشی در فضای مجازی به مناسبت گرامیداشت مقام استاد و معلم گالری

تربیت بدنی دانشگاه رودهن به مناسبت گرامیداشت مقام استاد و معلم اقدام به برگزاری مسابقه ورزشی در فضای مجازی نموده است.

ادامه مطلب