اخبار - آرشیو

قهرمانی تیم والیبال دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در مسابقات استان تهران
قهرمانی تیم والیبال دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در مسابقات استان تهران

قهرمانی تیم والیبال دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در مسابقات استان تهران

تیم والیبال اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، موفق به کسب مقام اول مسابقات بین واحدهای دانشگاه‌ آزاد اسلامی استان تهران شد.

ادامه مطلب
نایب قهرمانی تیم پینگ پنگ کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در مسابقات استان تهران
نایب قهرمانی تیم پینگ پنگ کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در مسابقات استان تهران

نایب قهرمانی تیم پینگ پنگ کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در مسابقات استان تهران گالری

تیم تنیس روی میز دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، موفق به کسب مقام دوم مسابقات بین واحدهای دانشگاه‌ آزاد اسلامی استان تهران شد.

ادامه مطلب