اطلاعیه ها - آرشیو

برگزاری مسابقه ورزشی در فضای مجازی به مناسبت گرامیداشت مقام استاد و معلم
برگزاری مسابقه ورزشی در فضای مجازی به مناسبت گرامیداشت مقام استاد و معلم

برگزاری مسابقه ورزشی در فضای مجازی به مناسبت گرامیداشت مقام استاد و معلم گالری

تربیت بدنی دانشگاه رودهن به مناسبت گرامیداشت مقام استاد و معلم اقدام به برگزاری مسابقه ورزشی در فضای مجازی نموده است.

ادامه مطلب