اطلاعیه ها - آرشیو

دعوت به همکاری با دانشجویان دارای کارت مربیگری و داوری

دعوت به همکاری با دانشجویان دارای کارت مربیگری و داوری

از کلیه دانشجویان،کارکنان و اعضاء هیات علمی که دارای مدرک مربیگری و داوری در رشته های مختلف ورزشی می باشند جهت همکاری با تربیت بدنی دانشگاه دعوت به عمل می آید.

ادامه مطلب