برنامه بازی های فوتسال جام فجر چهلم

برنامه بازی های فوتسال جام فجر چهلم

۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۰:۲۴ کد : ۴۵۸۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۳۷
برنامه بازی های فوتسال جام فجر چهلم
برنامه بازی های فوتسال جام فجر چهلم

**جدول مسابقات فوتسال جام فجر چهلم**

*مسابقات فوتسال ویژه اساتید و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن*

گروهA

1-سما

2-مهاجرین

3-تربیت بدنی

4-توسعه کشاورزی

گروهB

1-اف سی سایکولوژی

2-سیتیزن

3-هنرو معماری ب

4-ستارگان سرخ آبی

 

گروهC

1-پایدار

2-هنر و معماری الف

3-عمران

4-اخراجی ها

گروهD

1-بسیج کارکنان

2-ستارگان شرق

3-استقلال

4-خوابگاه دانشجویی

 

بازی های روز اول سه شنبه مورخ7/12/1397 **

ردیف

تیم ها

ساعت

1

سیتیزن-هنر و معماری ب

16-15:15

2

هنر و معماری الف-عمران

16:45-16

3

بسیج کارکنان-خوابگاه دانشسجویی

17:30-16:45

4

مهاجرین-تربیت بدنی

18:15-17:30

 

بازی های روز دوم  چهارشنبه مورخ 8/12/1397 **

5

پایدار-عمران

16-15:15

6

اف سی سایکولوژی-هنر و معماری ب

16:45-16

7

سما-تربیت بدنی

17:30-16:45

8

بسیج کارکنان-استقلال

18:15-17:30

 

****بازی های معوق روز  دوشنبه مورخ  6/12/97 به روز پنجشنبه  مورخ 9/12/97 موکول گردید****

9

سما-توسعه کشاورزی

15-14:15

10

اف سی سایکولوژی-ستارگان سرخ آبی

15:45-15

11

اخراجی ها-پایدار

16:30-15:45

12

ستارگان شرق-استقلال

17:15-16:30

 

بازی های روز چهارم یکشنبه مورخ12/12/1397 **

13

ستارگان شرق-خوابگاه دانشجویی

16-15:15

14

مهاجرین-توسعه کشاورزی

16:45-16

15

سیتیزن-ستارگان سرخ آبی

17:30-16:45

16

هنر و معماری الف-اخراجی ها

18:15-17:30

 

بازی های روز پنجم دوشنبه مورخ13/12/1397 **

17

سما-مهاجرین

16-15:15

18

اف سی سایکولوژی-سیتیزن

16:45-16

19

پایدار-هنر و معماری الف

17:30-16:45

20

بسیج کارکنان-ستارگان شرق

18:15-17:30

 

بازی های روز ششم سه شنبه مورخ 14/12/1397**

21

هنر و معماری ب-ستارگان سرخ آبی

16-15:15

22

عمران-اخراجی ها

16:45-16

23

استقلال-خوابگاه دانشجویی

17:30-16:45

24

تربیت بدنی-توسعه کشاورزی

18:15-17:30

 

بازی های روز هفتم  چهارشنبه  مورخ 15/12/1397**

25

اول گروه –A دوم گروه C

16-15:15

26

اول گروه –B دوم گروه D

16:45-16

27

دوم گروه –Aاول گروه C

17:30-16:45

28

دوم گروه –Bاول گروه D

18:15-17:30

 

 

 

بازی های روز هشتم یکشنبه مورخ 19/12/1397

29

برنده ردیف 25 برنده ردیف 28

16-15:15

30

برنده ردیف 26-برنده ردیف 27

16:45-16

 

 

 

بازی های روز نهم دوشنبه مورخ 20/12/1397

31

رده بندی

16-15:15

32

فینال

16:45-16

 


نظر شما :