برگزاری مسابقه شنای سوئدی بانوان در روز ۱۳۹۶/۹/۷

برگزاری مسابقه شنای سوئدی بانوان در روز ۱۳۹۶/۹/۷

۱۴ آذر ۱۳۹۶ | ۰۸:۱۹ کد : ۳۶۹۸ اخبار
تعداد بازدید:۵۷۸
برگزاری مسابقه شنای سوئدی بانوان در روز ۱۳۹۶/۹/۷

مسابقه شنای سوئدی دانشجویی بانوان در تاریخ 1396/09/7با حضور تعداد 17نفراز دانشجویان برگزار گردید و در نهاین نفرات برتر به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

نفر اول:مبینا لاله

نفر دوم:محبوبه دانایی هوژبر

نفر سوم:سپیده کرد


نظر شما :