نفرات برتر مسابقه روپایی آقایان

نفرات برتر مسابقه روپایی آقایان

۰۱ آذر ۱۳۹۶ | ۱۱:۲۶ کد : ۳۶۶۱ اخبار
تعداد بازدید:۲۴۵
نفرات برتر مسابقه روپایی آقایان

سابقه روپایی آقایان در روز 1396/08/30برگزار و نفرات اول تا سوم به شرح زیر انتخاب گردید.

نفر اول:علی شیرمحمدی

نفر دوم:مهدی رضا

نفر سوم:پوریا مصطفوی


نظر شما :