تماس با ما

تماس با ما

مدیر امور ورزشی  کورش حنیفی

تلفن تماس 02176509325

کارشناس برادران:خیرالله زاهدی

کارشناس بانوان: میترا آقامیرزایی

تلفن های داخلی جهت ارتباط با کارشناسان این بخش

2210*****************2377