تماس با ما

تماس با ما

مدیر امور ورزشی جناب آقای کورش حنیفی

تلفن تماس 02176509325

کارشناس برادران:آقایان خیرالله زاهدی و کامران صبوریان

کارشناس بانوان:سرکار خانم میترا آقامیرزایی

تلفن های داخلی جهت ارتباط با کارشناسان این بخش

2210*****************2377****************2406